Informasjon vi behandler om deg for å levere tjenesten.
Når du oppretter en bruker på nettstedet buskerudportalen.no vil personlig informasjon slik som:
Navn, passord og epostadresse samles inn og lagres.
Enten du oppretter buskerudportalen.no butikk eller om du handler i en buskerudportalen.no nettbutikk, vil personlig informasjon samles inn og lagres.

Alle innlogginger og all handel gjennom nettstedet logges og lagres.
Informasjon du legger inn i butikken din eller, når du legger inn meldinger i nettstedet vil også lagres på nettstedet.
Denne informasjonen vil være åpent tilgjengelig for andre brukere av nettstedet, unngå derfor å legge inn personlig eller sensitiv informasjon på disse sidene.

All informasjon lagres for å levere gode tjenester med buskerudportalen.no.

buskerudportalen.no utleverer ikke informasjon til andre:
Dersom vi etter dom eller pålegg fra kompetent myndighet blir pålagt å utlevere informasjon. 
I så fall vil vi informere deg om dette, med mindre lov eller pålegg hindrer oss i å gi deg denne informasjonen

keyboard_arrow_up